...Συνεχίζουμε εδώ!

20.2.15

Οδικος Χάρτης Δράσεων Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση


kedetsamis

Η Οργάνωση των Υπηρεσιών των Δήμων και η υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι στις προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, όπως διατυπώθηκε από την Επιτροπή Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ στην πρώτη της συνεδρίαση. Τις εργασίες της Επιτροπής παρακολούθησε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης καθώς και ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννης Τσιάμης Δημοτικός Σύμβουλος Ορχομενού και ο Αντιπρόεδρος  Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Δήμαρχος Ξάνθης,  αφού ανέλυσαν την σημερινή κατάσταση τόσο στην οργάνωση των Δήμων όσο και το επίπεδο ΤΠΕ που βρίσκονται σήμερα οι ΟΤΑ της χώρας, οριοθέτησαν μετά από διαλογική συζήτηση με τα μέλη της επιτροπής ,τις δράσεις που πρέπει να αναπτύξει η ΚΕΔΕ προς την κατεύθυνση αυτή και οι οποίοι είναι οι εξής :

  • Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη Δράσεων Οργάνωσης &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Ανάπτυξη και λειτουργία μόνιμου συστήματος ηλεκτρονικής διαβούλευσηςμέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕμε πολλαπλές θεματικές ενότητες που θα αφορούν όλα τα επίπεδα Οργάνωσης και ΤΠΕ των ΟΤΑ. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα συλλογής των απόψεων στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω ηλεκτρονικά συμπληρούμενων  θεματικών ερωτηματολογίων , που μετά την συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων θα προκύψουν και οι τελικές προτεινόμενες χρηματοδοτούμενες δράσειςγια τους ΟΤΑ, μέσω του  ΕΣΠΑ 2014 -2020.
  • Επίσης ταυτόχρονη καταγραφή αναγκών με βάση τις ιδιαιτερότητες των ΟΤΑ (Αστικοί , Νησιωτικοί , Ορεινοί κλπ.)με σκοπό τη σύγκλιση του ψηφιακού χάσματος που έχει σήμερα αναπτυχθεί μεταξύ των Δήμων.
  • Δημιουργία θεματικής τράπεζας καλών πρακτικών από τεχνολογικά αναπτυγμένους ΟΤΑ και διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας αυτής σε άλλους ΟΤΑ .
  • Η ΚΕΔΕ θα πρέπει να συμμετέχει ως θεσμικός εταίρος σε όλες τις επιτροπές του ΕΣΠΑ 2014 -20 οι οποίες θα εξειδικεύσουν τους άξονες και θα δημιουργήσουν προσκλήσεις που θα χρηματοδοτήσουν τη δημόσια διοίκηση και θα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Απαραίτητη συμμετοχή της ΚΕΔΕ σε όλες της Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 -20.
  • Με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να υπάρξει  διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ σε ΤΠΕ καθώς και υποχρεωτική λειτουργία τμήματος πληροφορικής σε κάθε ΟΤΑ.
Αυταπόδεικτη θεωρούμε  και την ανάγκη εισαγωγής κανόνων της επιστήμης της Οργάνωσης και της Πληροφορικής στη λειτουργία των δήμων.
Το πιο  σημαντικό σημείο είναι η δυνατότητα να θεραπεύσουμε την διαπιστωμένη  συστημική αδυναμία  από την έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των Δήμων.
Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο: Η Αυτοδιοίκηση δε μπορεί να αποτελεί μία Βαβέλ διαδικασιών, πρωτοβουλιών και ανταγωνιστικών διεκδικήσεων. Βεβαίως, οι τοπικές ιδιαιτερότητες απαιτούν να υπάρχει η δυνατότητα τοπικών επιλογών. Αυτή είναι βασική αρχή της Αυτοδιοίκησης. Αλλά ζούμε στην εποχή των δικτύων. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η πλήρης- και κυρίως η άναρχη-  λειτουργική αυτονόμηση, όχι μόνο δεν παρέχει ελευθερία επιλογών στις τοπικές κοινωνίες, αλλά αντιθέτως τις απομονώνει και τις μαραζώνει.
Βεβαίως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών  αποτελούν έναν πολύτιμο συνεργάτη που μπορεί να διαχειριστεί και να αναδείξει την πολυπλοκότητα  του έργου που επιτελεί η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.Για  ναυπάρξει αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει πρώτα να υπάρξει οργάνωση, προτυποποίηση και απλούστευση των  διαδικασιών με βάση το Καλλικράτη κάτι που προφανώς απαιτεί και  θεσμική παρέμβαση.