...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

3.3.15

Συνεδρίασε την Τετάρτη η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας


ped2015

Η Αυτοδιοίκηση της χώρας, ως ένα από τα  μεγαλύτερα θύματα της δημοσιονομικής κρίσης, έχει απόλυτη ανάγκη αφενός τη διασφάλιση της οικονομικής της επιβίωσης και αφετέρου τη συμμετοχής της στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή για επενδύσεις στους Δήμους.  ,  καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εθνική ανάπτυξη, αν πρώτα δεν υπάρξει αντίστοιχη τοπική .
Αυτή είναι και η κοινή βάση πάνω στην οποία,  είτε σφαιρικά είτε κατά τόπους  , θα γίνει ο προσυνεδριακός διάλογος ανάμεσα στους αυτοδιοικητικούς εν όψει τουΕτήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που  θα πραγματοποιηθεί στις 7- 9 Μαΐου 2015  στη Χαλκιδική. Νωρίτερα ανά Περιφέρεια θα συζητηθούν  τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους, τα οποία και  αυτά θα συμπεριληφθούν στα τελικά κείμενα των θέσεων της ΚΕΔΕ για το Τακτικό Συνέδριο.

Σ` αυτό το προσυνεδριακό κλίμα και μπροστά στη διοργάνωση της αντίστοιχης συνάντησης για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας –  Θεσσαλίαςτη Δευτέρα 16 Μαρτίου  στο Βόλο ,   με Θεματικά Αντικείμενα Απασχόληση , Κοινωνική Οικονομία , Υγεία και  Κοινωνική Πρόνοια,το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς που συνεδρίασε την  Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 στη Λαμία, αποφάσισε να διαμορφώσει την τελική του πρόταση σε επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση στις αρχές του Μάρτη, μετά την αντίστοιχη εισήγηση της  αρμόδιας  Επιτροπής της ΠΕΔ / ΣΕ .
Στην ημερήσια διάταξη, το ΔΣ της ΠΕΔ Στερεάς περιελάμβανε επίσης  την επίλυση της υπόθεσης που αφορά την αγορά του κτιρίου των γραφείων της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Ευβοίας στη Χαλκίδα, θέμα το οποίο αναβλήθηκε προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις από τους νομικούς για την πορεία των δικαστηρίων ενώ η κα Πούλου από το Δήμο Λεβαδέων  έθεσε και το θέμα της παράλληλης αξιοποίησης του, θέση την οποία στήριξε θερμά και ο κ. Ψαθάς, Δήμαρχος Δυρφίων Μεσσαπίων αλλά και ομόφωνα όλα τα Μέλη του  ΔΣ.
Ακόμη αναβολή πήρε και το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την αύξηση της συμμετοχής της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο της Φθιωτικής Αναπτυξιακής.
Παρ` όλο που ο  κ. Υπερήφανος υπεραμύνθηκε της πρότασης, εξηγώντας πως η Φθιωτική Αναπτυξιακή ουσιαστικά θα μπορεί να ενισχύει την ΠΕΔ Στερεάς, δηλαδή και τους Δήμους -Μέλη της τελικά συμφώνησε με την αναβολή του θέματος προκειμένου στο επόμενο ΔΣ να προσκληθεί και ο Δ/νων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής για να πληρέστερη ενημέρωση επί του θέματος  στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συνεδρίαση  ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση του σώματος  από τον Ειδικό Συνεργάτη της ΠΕΔ Στερεάς κ. Γιώργο Ταγκούλη, σχετικά με τα κονδύλια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  Στερεάς Ελλάδας 2014-2020  για την χρηματοδότηση έργων με δικαιούχους τους Δήμους
Σύμφωνα με τον κ. Ταγκούλη, το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό 186,55 εκατ. € για την χρηματοδότηση δημοσιών έργων και ιδιωτικών επενδύσεων, εξαιρούμενων των κονδυλίων που προορίζονται για την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος.  Το ποσό των 145,82 εκατ. € προορίζεται για την χρηματοδότηση υποδομών μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ενώ 40,73 εκατ. € θα δοθούν για την χρηματοδότηση δράσεων (soft – άυλες) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε φάση εξειδίκευσης αφού μόλις πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά συνέπεια, οι δράσεις που αναφέρονται παρακάτω μπορούν (και θα πρέπει) να χαρακτηριστούν ενδεικτικές, καθώς οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις και ο προϋπολογισμός τους αναμένεται θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΠΕΠ και με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί πως οι δράσεις που αναφέρονται στη συνέχεια δεν αποτελούν στο σύνολό τους αντικείμενο των Δήμων μιας και στις εν λόγω επενδυτικές προτεραιότητες έχουν προστεθεί ως δυνητικοί δικαιούχοι κι άλλοι οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου. Ωστόσο, όπως αναλύθηκε παραπάνω δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να γίνει μια λεπτομερής κατανομή πόρων.
«Βασική επιδίωξη της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αποτελεί η αποκωδικοποίηση των βασικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η παροχή στοχευμένων πληροφοριών για όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται για τους Δήμους, έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να εξασφαλίσουν τους πόρους προκειμένου να προχωρήσουν σε:
  • έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των βασικών τους υποδομών,
  • δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των απασχολούμενων και των ανέργων,
  • άλλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με στόχευση στο σύνολο των πολιτών και με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες κ.α.
«Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζεται να εκπονηθούν αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα για την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων των Δήμων από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 βρίσκεται σε φάση επανυποβολής και κατά συνέπεια ενημέρωση θα υπάρξει αμέσως μετά την οριστική υποβολή και έγκρισή του» κατέληξε στην ενημέρωσή του ο κ. Ταγκούλης.