...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

30.9.15

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λεβαδέων

ntantoumi gianna111
Tην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής  εμβέλειας μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου ξεκινά σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας o Δήμος Λεβαδέων
"Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ.", σημείωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος Γιάννα Νταντούμη και συμπλήρωσε: "Μόνη προϋπόθεση, αποτελεί το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή".
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι 25 ή 50 ωρών και παρέχονται δωρεάν σε όλους τους πολίτες του Δήμου Λεβαδέων, άνω των 18 ετών.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει την Παρασκευή  9 Οκτωβρίου 2015, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας ενώ εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ξανά το ίδιο.

Τα προγράμματα αφορούν στους τομείς οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ποιότητας ζωής και περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, γλώσσας και επικοινωνίας, κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις, τις τέχνες και τον πολιτισμό ενώ υπάρχουν ακόμα προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και προγράμματα τοπικής εμβέλειας.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτούνται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης( διατίθεται στο Κ.Δ.Β.Μ.και στην ιστοσελίδα του Δήμου (htpp:// livadia.gr) και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Δήμου Λεβαδέων, τηλ. 2261 3 52201- 2  ή email:  kdvm903@gmail.com,  facebook: Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Λιβαδειάς.