...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

29.10.15

Σε 806.429 άτομα η εγγεγραμμένη ανεργία το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ


anergia2

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015, ανήλθε σε 806.429 άτομα. Από αυτά 456.329 (ποσοστό 56,59%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 350.100 (ποσοστό 43,41%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.133 (ποσοστό 38,46%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 496.296  (ποσοστό 61,54%). 
  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015, ανήλθε σε 123.964 άτομα. Από αυτά 69.174 (ποσοστό 55,80%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 54.790 (ποσοστό 44,20%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 47.508  (ποσοστό 38,32%) και οι γυναίκες σε 76.456  (ποσοστό 61,68%).
  2. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 114.083 άτομα, από τα οποία οι 110.643 (ποσοστό 96,98%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 3.440 (ποσοστό 3,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 46.445  (ποσοστό 40,71%)  και οι γυναίκες σε 67.638  (ποσοστό 59,29%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 93.227 (ποσοστό 81,72%) είναι κοινοί, 2.794 (ποσοστό 2,45%) είναι οικοδόμοι, 3.440 (ποσοστό 3,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.063 (ποσοστό 0,93%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 13.420 (ποσοστό 11,76%) είναι εκπαιδευτικοί, και 139 (ποσοστό 0,12%) είναι λοιποί.


Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2015
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2015
ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]815.434806.429-9.005-1,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]130.703123.964-6.739-5,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ106.350114.0837.7337,27%

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Άνδρες310.13338,46%47.50838,32%46.44540,71%
Γυναίκες496.29661,54%76.45661,68%67.63859,29%
Σύνολο

806.429100,00%123.964100,00%114.083100,00%

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
15-19  ετών7.9760,99%1.0450,84%800,07%
20-24  ετών67.6638,39%6.6625,37%4.1313,62%
25-29 ετών114.77714,23%12.79010,32%16.98014,88%
30-44  ετών325.48040,36%43.54935,13%59.95852,56%
45-54 ετών177.15221,97%29.64423,91%23.99221,03%
55-64 ετών103.84112,88%25.83920,84%8.5547,50%
65 ετών και άνω9.5401,18%4.4353,58%3880,34%
Σύνολο

806.429100,00%123.964100,00%114.083100,00%

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

23.0112,85%7.3975,97%2.5112,20%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3ηΓυμνασίου)
244.09330,27%48.19338,88%26.58323,30%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση381.17347,27%48.45539,09%47.75341,86%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση158.15219,61%19.91916,07%37.23632,64%
Σύνολο

806.429100,00%123.964100,00%114.083100,00%

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

755.53193,69%111.59190,02%105.15992,18%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης11.1631,38%2.2801,84%2.1761,91%
Υπήκοοι τρίτων χωρών39.7354,93%10.0938,14%6.7485,91%
Σύνολο

806.429100,00%123.964100,00%114.083100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ.www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.
[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.