...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

12.11.15

Όχι στο κλείσιμο του Α.Τ. Βαγίων λέει ο Δήμος Θηβαίων


nikolaoy-sp

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στη συνεδρίασή του στις 21 Οκτωβρίου 2015, αφού ενημερώθηκε για την πρόθεση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να κλείσει το Αστυνομικό Τμήμα Βαγίων  μετά από διαλογική συζήτηση, εξέδωσε κατά πλειοψηφία το ακόλουθο Ψήφισμα :
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων
  1. Εκφράζει την κάθετη αντίθεση του στην κατάργηση του Α.Τ. Βαγίων. Το Α.Τ. Βαγίων καλύπτει μια ευρεία περιοχή με μεγάλο πληθυσμό στην οποία περιλαμβάνονται οι Δ.Ε. Βαγίων και Θίσβης του Δήμου Θηβαίων στις οποίες παρουσιάζονται φαινόμενα υψηλής εγκληματικότητας. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη του Α.Τ. Βαγίων και η ισχυρή στελέχωση αυτού καθίσταται αναγκαία.
  2. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων θα είναι αλληλέγγυο στους αγώνες των κατοίκων και θα πρωτοστατήσει σε κάθε σύννομη ενέργεια προκειμένου να διατηρηθεί και στελεχωθεί επαρκώς το Α.Τ. Βαγίων.
  3.  Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει επίσης ότι θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες της αρμοδιότητας του, όσον αφορά το χώρο εγκατάστασης του Α.Τ. Βαγίων, ώστε οι συνθήκες λειτουργίας του να είναι οι πλέον κατάλληλες.