...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

5.11.15

Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Κήπων Αλιάρτου


aliartosPAIDIKI

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αναβάθμισης Παιδικής Χαράς & Δημιουργία Υπαίθριου Χώρου εκγύμνασης στους κήπους.
Σύμφωνα με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων η Παιδική χαρά των Κήπων θα παραμείνει κλειστή για ένα σχεδόν μήνα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής κ τοποθέτησης νέου εξοπλισμού. Θα παραδοθεί για χρήση αμέσως μετά από την πιστοποίησή της από τα αρμόδια όργανα.
Η κατασκευή της νέας παιδικής χαράς έχει συνολικό προϋπολογισμό 114.000,00 € με τον ΦΠΑ, τα οποία ο δήμος έχει εξασφαλίσει ως χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015».

Όπως είναι γνωστό όσες Παιδικές Χαρές είναι ενεργές θα ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχων Παιδικών Χαρών και εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η σχετική Υπουργική Απόφαση για την ασφάλεια τους, θα τους δοθεί πιστοποιητικό καταλληλόλητας & ειδικό «σήμα» προκειμένου να λειτουργούν,  διαφορετικά ο Δήμος θα προβεί σε αντίστοιχες παρεμβάσεις όμοιες με εκείνες που θα υλοποιηθούν στην Παιδική Χαρά των Κήπων του Αλιάρτου.
Ο Δήμαρχος
Ντασιώτης Γεώργιος