...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

12.11.15

Κοινωνικό ιατρείο από τον Δήμο Λεβαδέων

giatros
Ο Δήμος Λεβαδέων σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη των πολιτών, λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης, πρόκειται να λειτουργήσει Κοινωνικό Ιατρείο. Η λειτουργία του εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει περί τα μέσα Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παροχής της ειδικής κάρτας υγείας προς τους δικαιούχους.
Το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Λεβαδέων θα συμβάλλει στην ενημέρωση, την πρόληψη νοσημάτων, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, αλλά και την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ειδικότερα ευάλωτων και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τα παιδιά το Κοινωνικό Ιατρείο θα παρέχει πλήρη παιδιατρική κάλυψη σε παιδιά άπορων και ανασφάλιστων οικογενειών με δωρεάν εμβολιασμούς και ατομικά δελτία υγείας που χρειάζονται οι μαθητές κάθε χρόνο για το σχολείο τους.
Το Κοινωνικό Ιατρείο θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΗ Λιβαδειάς που βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου 12 (Ισόγειο) και δεν θα ήταν δυνατή ηλειτουργία του εάν δεν είχαμε την πολύτιμη και ανιδιοτελή στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Λιβαδειάς.
Δικαιούχοι των υπηρεσιών του Κοινωνικού Ιατρείου θα είναι ανασφάλιστοι άνεργοι ή    ανασφάλιστοι εργαζόμενοι (χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης),  κάτοχοι της ειδικής κάρτας παροχών υγείας που εκδίδεται από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Λεβαδέων. Η κάρτα αυτή παρέχεται σε δημότες ή μόνιμους κατοίκους της πόλης και σε μετανάστες, σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.
Για την απόκτηση της ειδικής κάρτας παροχής υγείας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, από την Τρίτη 10/11/2015 έως την Πέμπτη 10/12/2015, ώρες 9:00 -11:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λεβαδέων (Σοφοκλέους 15 1ος όροφος) : 

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  1. Βεβαίωση ασφαλιστικών ταμείων ότι είναι ανασφάλιστος ( ΠΡΟΝΟΙΑ-ΙΚΑ- ΟΑΕΕ-ΟΓΑ)
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  1. Αντίγραφα εντύπων Ε1 και Ε9. Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας πρέπει να αποδεικνύουν τις συνθήκες διαβίωσης κάτω από το όριο της φτώχειας. Εκκαθαριστικό της εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους. Όσοι φορολογούμενοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωσης του ν.1599/1986 η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος και σφραγίδα κατάθεσης στο οικείο τμήμα της Δ.Ο.Υ. που ανήκουν.
  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  1. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
  1. Κάρτα ανεργίας εφόσον πρόκειται για ανέργους.
  1. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, που να αναφέρει ότι όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας.
  1. Μία (1) φωτογραφία η οποία θα επικολλάται στην Ατομική Καρτέλα Δικαιούχου (Αρχείο)
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά και ώρες γραφείου με την κα Ε. Γεροκωνσταντή, τηλ 2261350864.