...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

15.4.17

Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες της αυτοδιοίκησης παρουσιάστηκαν στην ΠΕΔ ΣτερεάςΤις χρηματοδοτικές δυνατότητες και ευκαιρίες για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ), Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης στο Δ.Σ. της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κατά την πρόσφατη διευρυμένη συνεδρίαση του οργάνου.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Ορχομενού Λουκάς Υπερήφανος καλωσόρισε τον κ. Βαρλαμίτη και τόνισε ότι σήμερα παρά ποτέ είναι μεγαλύτερη η ανάγκη  για συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τους Δήμους.
«Δεδομένου ότι έχει περικοπεί σε μεγάλο βαθμό η χρηματοδότηση προς τους Δήμους, αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας, για όλους εμάς, η εξεύρεση πόρων για τη χρησιμοποίησή τους τόσο ως “κεφάλαιο κίνησης” όσο και για την χρηματοδότηση επενδύσεων ζωτικής σημασίας για τους Δήμους μας και τις τοπικές μας κοινωνίες. Θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ ότι το ΤΠ&Δ μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό σύμμαχό μας στη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζονται οι συνθήκες, ούτως ώστε να μπορούμε εμείς οι Δήμοι, χωρίς προβλήματα και περιπέτειες, να προβούμε στην αποπληρωμή των δανείων που θα λάβουμε», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο Κ. Βαρλαμίτης, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το Σώμα για την πρόσκληση, πραγματοποίησε μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη εισήγηση για τις δυνατότητες συνεργασίας των Δήμων με το ΤΠ&Δ.
«Οι επενδύσεις των Δήμων είναι σημαντικές για δύο λόγους. Αφενός γιατί έχουν άμεσα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και την τοπική οικονομία και αφετέρου γιατί δημιουργούν μόχλευση για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Το ΤΠ&Δ αποτελεί τον πιο σταθερό χρηματοδοτικό φορέα καθώς διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και δεν έχει χρειαστεί να ανακεφαλαιοποιηθεί ποτέ. Στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας, την αναχρηματοδότηση δανείων των Δήμων καθώς και στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Προτεραιότητά μας είναι η υποστήριξη του συνόλου των Δήμων ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους ορεινούς και νησιωτικούς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Δήμαρχοι που παρευρέθησαν στη συνεδρίαση διατύπωσαν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απορίες και έπειτα από έναν άκρως γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο οι Δήμαρχοι συμφώνησαν ότι η συνεργασία με το ΤΠ&Δ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την κοινωνική, λειτουργική και οικονομική αναβάθμιση των Δήμων.