Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων

Εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων” του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πράξη “Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων” που υποβλήθηκε από τη ΔΕΥΑΛ συνολικού προϋπολογισμού 720.069,98 €.

Τα παραδοτέα της πράξης αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Αγίου Γεωργίου, Κυριακίου, Ακοντίου, Χαιρώνειας και Θουρίου.  Σκοπός του έργου όπως σημείωσε η Δήμαρχος Γιώτα Πούλου είναι η μείωση των διαρροών και αποδοτικότερη χρήση των υδάτινων πόρων.

εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου