...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

18.9.18

Χρήσιμες πληροφορίες από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορχομενού


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δωρεάν δημόσιο σχολείο που προσφέρει απολυτήριο ισότιμο Γυμνασίου και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους. Τώρα, όλοι όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, μπορούν, έπειτα από δύο χρόνια φοίτησης, να πάρουν το απολυτήριο Γυμνασίου. Σε ένα περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για την εκπαίδευση ενηλίκων, απόλυτα φιλικό και προσιτό, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ουσιαστικά μια δεύτερη «ευκαιρία ζωής», που συμβάλλει ευρύτερα στην προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις


* Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας;

Κάθε ενήλικος άνω των 18 ετών που έχει τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο και δεν έχει φοιτήσει στο Γυμνάσιο ή έχει φοιτήσει σε κάποιες τάξεις αλλά δεν έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση.

* Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας;

Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 17.00 έως 21.00 κάθε απόγευμα.

* Τι θα μου προσφέρει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια και προσφέρει τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Οι εκπαιδευόμενοι μεταξύ άλλων μαθαίνουν βασικά στοιχεία Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στο τέλος κάθε έτους υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν πιστοποίησης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για όποιους επιθυμούν. Στο σχολείο υπάρχει ψυχολόγος που μπορεί να συζητήσει ποικίλα προβλήματα με τους εκπαιδευόμενους, καθώς και σύμβουλος σταδιοδρομίας, με σκοπό την επανένταξη στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτηση ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

* Πώς γίνεται το μάθημα;

Το πρόγραμμα διδασκαλίας όπως και ο τρόπος προσέγγισης σε κάθε μάθημα διαμορφώνεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η διδασκαλία γίνεται με καινοτόμες μεθόδους και οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες μαθαίνοντας να ερευνούν και να καταγράφουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους.

* Θα τα καταφέρω;

Είναι βέβαιο ότι με θέληση και προσπάθεια θα επιτύχεις τους στόχους και θα βελτιώσεις το μέλλον σου. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, καθώς στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας η μαθησιακή διαδικασία γίνεται μέσα σε φιλικό, ζεστό και συνεργατικό περιβάλλον.

* Ποια μαθήματα διδάσκονται;

Τα μαθήματα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ονομάζονται «Γραμματισμοί» και είναι: Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα, Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αισθητική Αγωγή.

* Πώς θα εγγραφώ στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας;

Για να εγγραφεί κάποιος στο Σ.Δ.Ε. πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Σχολείο, προσκομίζοντας απολυτήριο δημοτικού ή ισοδύναμο τίτλο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, καθώς επίσης και την ταυτότητά του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ορχομενός- Θήβα :Τηλ. Επικοινωνίας 2261039045 & 6972290333.

Θήβα: Δήμος Θηβαίων ,Τμήμα -Γραφείο Παιδείας, τηλ. 2262350610 κα Αναστασίου και στο Γραφείο Πρόνοιας τηλ. 2262350604 κα Σύρου.

(Εγγραφές 1-30 Σεπτεμβρίου καθημερινά 17.00-20.00)