...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

4.9.18

Παροχή δωρεάν Εργασιακής στήριξης και πληροφόρησης

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Θηβαίων, συνεχίζοντας η λειτουργία του, με την ένταξη χρηματοδότησής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020», έχει διευρύνει τις παροχές του, μέσω της υπηρεσίας της εργασιακής στήριξης και πληροφόρησης, σε γυναίκες του γενικού πληθυσμού, στοχεύοντας στην εργασιακή κατάρτιση και την προώθηση στην απασχόληση. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι μεν γυναίκες καλούνται να βελτιώσουν την εσωτερική τους οργάνωση, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν την ικανότητα συμμετοχής τους στο εργασιακό και ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ αντίστοιχα ο/η σύμβουλος του Συμβουλευτικού Κέντρου καλείται να λειτουργήσει ανάλογα με τα όρια της συμβουλευόμενης, αλλά και τις διαθέσιμες επιλογές και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η συμβουλευόμενη στον τομέα της εργασίας, καθώς λαμβάνονται υπόψη και οι εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στον εργασιακό / επαγγελματικό σχεδιασμό.
Κοινός σκοπός αυτής της συνεργασίας των δύο μερών είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και η αύξηση της αυτό-αποτελεσματικότητας και αυτενέργειάς τους, ώστε τελικά οι ίδιες  να διεκδικήσουν υπό καλύτερους όρους την κατάκτηση των εργασιακών / επαγγελματικών τους στόχων.
Το μοντέλο αυτό εργασιακής συμβουλευτικής, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
  • πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και ευκαιριών απασχόλησης
  • συμβουλευτική με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων
  • συμβουλευτική για αυτό-απασχόληση και δημιουργία επιχείρησης
  • παρακολούθηση της πορείας των συμβουλευόμενων γυναικών.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων εντάσσεται στο δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φυλών  με 40 Συμβουλευτικά Κέντρα, 21 Ξενώνες Φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα αλλά και την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900.
Προσφέρει σε γυναίκες, που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας αλλά και σε γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, αιτούσες άσυλο, γυναίκες με αναπηρία, μονογονείς κ.α) υπηρεσίες :
  • Ψυχοκοινωνικής στήριξης,
  • Νομικής συμβουλευτικής και στήριξης
  • Παροχής νομικής βοήθειας- σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας και το ΚΕΘΙ(Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας)
  • Εργασιακής συμβουλευτικής
  • Παραπομπών ή συνοδείας σε φορείς και υπηρεσίες
  • Ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων δικαιωμάτων, βίας
Για προγραμματισμό συναντήσεων ή για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Θηβαίων, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 πμ. έως 15:00 μ.μ.
Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων
Τηλ: 2262089576/ 2262089574
Όλες οι  υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 
και διέπονται από τους κανόνες του απορρήτου