...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

6.11.19

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ


Αποτέλεσμα εικόνας για δήμοσ αλιάρτου
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ σύμφωνα με τον Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α73/17.05.2019)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 της ΠΝΠ της 30.09.2019 (ΦΕΚ A 145/30.09.2019)
  Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων ενημερώνει ότι, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οποίας, παρατείνονται έως 31.12.2019 οι προθεσμίες για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς τους ΟΤΑ (αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς και όσες θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019).
 Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου το αργότερο έως και 31.12 2019.

 Για τα ποσά που δεν έχουν βεβαιωθεί έως 29.11.2019, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Εσόδων το αργότερο έως 22.11.2019, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να ολοκληρωθεί η διαδικασία βεβαίωσής τους εντός των προβλεπόμενων από το Ν.4611/2019 προθεσμιών, ώστε οι οφειλέτες να υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση.
 Σημειώνεται ότι, ειδικά για την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, θα ισχύουν τα παρακάτω:
  Για οφειλέτες που επιθυμούν να καταβάλουν το ποσό της πρώτης δόσης, το ταμείο του Δήμου θα λειτουργεί κατά τις ώρες 08:00 έως 12:00.
Μετά τις 12:00 και έως τις 14:00 οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό μέσω τράπεζας το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών (όπως προβλέπεται από το νόμο).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραφείο Εσόδων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων (Λ. Αθηνών - Αλίαρτος , ισόγειο) τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 08:00 έως 14:30 και συγκεκριμένα:
 Για βεβαιωμένες οφειλές πληροφορίες στην Ταμειακή Υπηρεσία: 22683-50219
Για μη βεβαιωμένες οφειλές πληροφορίες στο Γραφείο Εσόδων: 22683-50224

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων