...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

5.11.19

Δεκατρία νέα έργα στη Βοιωτία


Αποτέλεσμα εικόνας για φάνης σπανός

Δεκατρία νέα έργα από Δήμους και συλλογικούς φορείς της Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.191.984,46€ εντάσσονται από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ: Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ, του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά:

«Στόχος μας σε κάθε τοπική κοινωνία είναι να προωθήσουμε τις δικές τους προτεραιότητες. Τις προτάσεις τους, είτε σε νέα έργα, είτε σε παραδοσιακές εκδηλώσεις και τοπικά έθιμα, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως LEADER του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020». Συνολικά χρηματοδοτούμε δεκατρία έργα που ιεράρχησαν οι ΟΤΑ και οι φορείς της Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.191.984,46 ευρώ. Δεν ξεχνούμε ποτέ ότι οι πολλές μικρές νίκες συνθέτουν τις μεγάλες καταστάσεις. Και αυτό γίνεται όταν βλέπεις τα πράγματα από κάτω προς τα πάνω».