...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

26.12.19

Στο Δίκτυο Θερμοπυλών ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων


Αποτέλεσμα εικόνας για γιώργος ντασιώτης

Στην ψήφιση της συμμετοχής του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων στο «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», προέβη το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 18-12-2019.
Στο «ΔΙΚΤΥΟ» εκτός του Δήμου Αλιάρτου - Θεσιέων, συμμετέχει ο Δήμος Λαμιέων και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα Συμβούλια των οποίων έχουν λάβει ήδη αντίστοιχες αποφάσεις.
Η δημιουργία του «ΔΙΚΤΥΟΥ» έγινε κατόπιν συμφωνίας των παραπάνω φορέων, με αφορμή την επέτειο των 2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και με σκοπό, τόσο την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων, όσο και την προβολή των Δήμων που σχετίζονται με το γεγονός, ώστε να αποκτήσουν ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο.
 Το «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» έχει 10ετή διάρκεια, σύμφωνα με το καταστατικό του, με δυνατότητα παράτασης και μεταξύ των κοινωφελών σκοπών του, συμπεριλαμβάνονται:
 Η πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη των Δήμων Λαμιέων και Αλιάρτου – Θεσπιέων, η ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο Δήμων στα θέματα αυτά, η συμμετοχή σε θεσμοθετημένα ή μη δίκτυα πόλεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο με την πραγματοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και δράσεων τουριστικής ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα:

Η διοργάνωση ποιοτικών μουσικών και χορευτικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, προβολής ταινιών, εικαστικών εκθέσεων και κάθε άλλης μορφής τέχνης.
Η παραγωγή και προαγωγή πολιτισμού μέσω των δράσεων που αφορούν τους χώρους πολιτισμού των Δήμων Λαμιέων και Αλιάρτου – Θεσπιέων.
Η λειτουργία των Μουσείων και ανάλογων χώρων (εκθέσεων, συλλογών κλπ) των δύο Δήμων.
Η θεσμοθέτηση θεματικών κύκλων εκδηλώσεων.
Η αξιοποίηση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων των Δήμων Λαμιέων και Αλιάρτου – Θεσπιέων.
Η προώθηση μετακλήσεων Ευρωπαίων και Διεθνών καλλιτεχνών και δημιουργίας ίδιων παραγωγών.
Η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων με θέματα σχετικά με τις τέχνες και τον πολιτισμό.
Η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των θεματικών κύκλων εκδηλώσεων εντός και εκτός  συνόρων. Η αξιοποίηση των θεματικών κύκλων εκδηλώσεων ως πόλων έλξης τουριστικής ανάπτυξης, ιδίως στα πλαίσια του εναλλακτικού -πολιτιστικού Τουρισμού.
Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού με χρηματοδότηση του Ελληνικού Κράτους ή από ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και χορηγίες και η συμμετοχή , ως εταίρου ,σε κοινοπρακτικό σχήμα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα και σε Οργανισμούς ή φορείς που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό και που ο σκοπός τους έχει σχέση με ζητήματα τέχνης και πολιτισμού.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί - Μ.Κ.Ο.-, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα και φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενδιαφέροντος της Εταιρείας).
 Η προώθηση του Εθελοντισμού και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις του Δικτύου.
Η υλοποίηση μέρους ή και του συνόλου των προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης των Δήμων Λαμιέων και Αλιάρτου – Θεσπιέων.
Η εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για την τουριστική προβολή της ευρύτερης περιοχής και
Η υποστήριξη της «δημιουργικής βιομηχανίας».